• 03
  • hoogte
  • 035
  • hogedera

Woonurgentie in Groningen

Bent u dringend op zoek naar woonruimte in Groningen vanwege een acute noodsituatie? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de zes Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Nieuwe huur- en inkomensgrenzen 2022

De nieuwe huurgrenzen en inkomensgrenzen zijn bekend gemaakt door de Rijksoverheid. Vanaf dit jaar is de maximale inkomensgrens van eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens niet meer hetzelfde. Voor meerpersoonshuishoudens is er een hogere grens. Op WoningNet Groningen vindt u hierover meer informatie. 

Waarschuwing over aanvragen via externe bureaus 

Het aanvragen van woonurgentie in de gemeente Groningen kunt u zelfstandig en gratis doen door de urgentiewijzer in te vullen. U hoeft voor uw aanvraag woonurgentie geen tussenpartij in te schakelen. U betaalt geld aan deze partij om diensten van u over te nemen. Dit is echter niet nodig en uw aanvraag wordt ook niet sneller in behandeling genomen.

Passend woonprofiel

Per 1 september 2021 zijn de spelregels voor WoningNet veranderd, vanwege het samengaan van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren. Voor urgente woningzoekenden betekent dat het volgende: in plaats van gecorrigeerde inschrijfduur krijgt u vanaf 4 september een passend woonprofiel.

Met een passend woonprofiel krijgt u 3 maanden lang voorrang op een woning op basis van de grootte van uw huishouden. Dit houdt in dat u per persoon of stel 1 slaapkamer krijgt. Voorbeeld 1: Bent u alleen? Dan krijgt u voorrang op woningen met 1 slaapkamer. Voorbeeld 2: Gaat u samen met uw partner verhuizen met uw twee kinderen? Dan krijgt u voorrang op een woning met 3 slaapkamers.

Sommige populaire woningen worden uitgesloten om met urgentie op te reageren. Bent u urgent woningzoekende en accepteert u een woning? Dan behoudt u uw inschrijving. Hiermee bouwt u inschrijfduur op voor een andere woning in de toekomst.

Huishoudtype

Voorrangsprofiel aantal kamers*

Huishouden zonder inwonende minderjarige kind(eren)

Maximaal 2 kamers

Huishouden met 1 inwonend minderjarig kind

Maximaal 3 kamers

Huishouden met 2 inwonende minderjarige kinderen

Maximaal 4 kamers

Huishouden met 3 of meer inwonende minderjarige kinderen

Groter of gelijk aan 4 kamers

Urgentie op medische gronden

Medische urgentie

Naast bovenstaande criteria kunnen de volgende criteria worden toegevoegd: Benedenwoning of gelijkvloerse woning bereikbaar met lift.

*Het aantal kamers is inclusief woonkamer

Telefonisch spreekuur

(050) 30 52 090

Maandag t/m donderdag van
9.30 tot 11.00 uur