Urgentie

Wat is urgentie?

Met woonurgentie krijgt iemand die in een ernstige noodsituatie verkeert voorrang bij het verkrijgen van woonruimte. Het is dan mogelijk om op relatief korte termijn via WoningNet een andere woning te vinden.

Wanneer is urgentie mogelijk?

Niet iedereen komt in aanmerking voor woonurgentie. Elke urgentieaanvraag wordt getoetst op grond van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen. Voldoet u aan alle criteria, dan is urgentie wellicht mogelijk. Is dit niet het geval, dan komt u niet voor urgentie in aanmerking. Op de pagina ‘geen urgentie’ staan tips hoe u in dat geval mogelijk via een andere route voor woonruimte in aanmerking kunt komen.

Criteria

Alle urgentieaanvragen worden getoetst aan de hand van onderstaande criteria:

 • u bent inwoner van de gemeente Groningen en staat hier langer dan twee jaar ingeschreven
 • er is sprake van een acute noodsituatie
 • uw problemen zijn niet elders (buiten Groningen) ontstaan
 • u heeft een geldige inschrijving op WoningNet
 • u beschikt over de Nederlandse nationaliteit of over een geldige verblijfsvergunning
 • uw inkomen valt binnen de inkomensgrens van het passend toewijzen
 • u heeft geen overlast veroorzaakt
 • u heeft geen huurschuld
 • u bent niet ontruimd
 • u kunt aantonen dat u zelf niet in staat bent binnen drie maanden andere woonruimte te vinden
 • de urgentiesituatie is buiten de eigen schuld en verantwoordelijkheid om ontstaan
 • u woont minimaal één jaar in een zelfstandige woonruimte, (niet in een instelling, kamer of inwonend bij familie en/of vrienden)

 

Toekenning woonurgentie

Als de woningzoekende voldoet aan de criteria en zelfstandig op zoek kan naar een woning, wordt er woonurgentie verstrekt.

Voorbeelden geen urgentie

U komt niet voor woonurgentie in aanmerking als:

 • u uw huidige woning te klein of te duur vindt
 • u een startend gezin bent of zwanger raakt en nog geen eigen/geschikte woonruimte heeft
 • u 55 jaar of ouder bent
 • u problemen heeft op het adres waar u (in)woont, of als er problemen zijn met de woonomgeving. Dus niet bij: onderhoudsgerelateerde problematiek, geluidsoverlast, burenruzies enzovoort.
 • u gaat scheiden en geen kinderen heeft, of niet de zorg over minderjarige kinderen heeft; in geval van co-ouderschap verstrekt Woonurgentie aan één van de ouders urgentie. Wanneer één van beide ouders onderdak heeft samen met de kinderen, wordt er geen urgentie verstrekt aan de andere ouder.
 • u voor uw werk of studie moet verhuizen naar de gemeente Groningen

 

Huisvesting via Woonkans

Wanneer een woningzoekende in aanmerking komt voor woonurgentie, maar hulpverlening nodig heeft bij het wonen, kan er via hulpverlening een Woonkanstraject aangevraagd worden. Bureau Woonkans verzorgt onder andere de afstemming en coördinatie met de hulpverleningsinstantie, de woningzoekende en de huisvestende corporatie. Woonurgentie Groningen beoordeelt of voorrang mogelijk is. Na goedkeuring krijgt de woningzoekende urgentie en reageert daarna samen met de hulpverlener op het woningaanbod. Klik hier voor meer informatie over Bureau Woonkans.

Proefwonen

Bij Proefwonen vraagt de cliënt samen met een hulpverleningsinstantie voorrang aan voor de cliënt die op zoek is naar een woning. De instantie maakt vooraf afspraken met de cliënt over het accepteren van verplichte woonbegeleiding en andere noodzakelijke zorg. Woonurgentie Groningen beoordeelt of voorrang mogelijk is. De instantie huurt vervolgens een jaar een woning van één van de corporaties. Als de cliënt de afspraken nakomt, krijgt deze na een jaar het huurcontract op eigen naam.

Tweede kansbeleid

Woningzoekenden die ontruimd zijn door één van de Groninger woningcorporaties kunnen tot vijf jaar na de ontruiming in aanmerking komen voor het tweede kansbeleid. Dit betekent dat er, onder voorwaarden, herhuisvesting mogelijk is. Afhankelijk van de situatie wordt er onder voorwaarden via Bureau Woonkans of via een hulpverleningsinstantie gehuisvest volgens het principe van Proefwonen.