Veelgestelde vragen

 • Hoelang is de woonurgentie geldig?

  Uw woonurgentie is maximaal drie maanden geldig.

 • Wanneer vervalt de woonurgentie?

  De woonurgentie vervalt als de geldigheidstermijn (drie maanden) is verstreken of als u een woning accepteert.

 • Kan ik hulp krijgen bij het zoeken?

  Net als iedere woningzoekende kunt u contact opnemen met een van de Groninger woningcorporaties voor hulp bij het zoeken naar een woning.

 • Kan de urgentietermijn worden verlengd?

  Dit is niet mogelijk. Drie maanden is voldoende tijd om een woning te vinden. Is dit niet het geval, dan moet u wellicht uw woonwensen bijstellen.

 • Kan ik mijn woonurgentie opschorten?

  Dat is niet mogelijk. Het karakter van woonurgentie is dat u snel een woning nodig heeft.

 • Mag ik een woning weigeren als ik woonurgentie heb?

  U mag een aanbod weigeren. U loopt daarmee wel een risico. De geldigheid van uw woonurgentie is immers maximaal drie maanden.

 • Wat is een woonprofiel?

  Woningzoekenden met urgentie krijgen een passend woonprofiel. Met een passend woonprofiel krijgt u 3 maanden lang voorrang op een woning op basis van de grootte van uw huishouden. Dit houdt in dat u per persoon of stel 1 slaapkamer krijgt. Voorbeeld 1: Bent u alleen? Dan krijgt u voorrang op woningen met 1 slaapkamer. Voorbeeld 2: Gaat u samen met uw partner verhuizen met uw twee kinderen? Dan krijgt u voorrang op een woning met 3 slaapkamers.

  Huishoudtype Voorrangsprofiel aantal kamers*
  Huishouden zonder inwonende minderjarige kind(eren) Maximaal 2 kamers
  Huishouden met 1 inwonend minderjarig kind Maximaal 3 kamers
  Huishouden met 2 inwonende minderjarige kinderen Maximaal 4 kamers
  Huishouden met 3 of meer inwonende minderjarige kinderen Groter of gelijk aan 4 kamers
  Urgentie op medische gronden
  Medische urgentie Naast bovenstaande criteria kunnen de volgende criteria worden toegevoegd: Benedenwoning of gelijkvloerse woning bereikbaar met lift.

  *Het aantal kamers is inclusief woonkamer

 • Krijg ik nu een woning aangeboden?

  Woonurgentie wil zeggen dat u een passend woonprofiel krijgt. Urgenten krijgen voorrang op andere woningzoekenden, op woningen die passen bij de grootte van uw huishouden. Sommige populaire woningen worden uitgesloten om met urgentie op te reageren. Met uw woonprofiel kunt u reageren op WoningNet op de woningen die passen bij de grootte van uw huishouden. U kunt ook op de andere woningen (bijv. meer slaapkamers) reageren, maar voor deze woningen heeft u geen voorrang.

 • Kom ik nu bovenaan bij het woningaanbod op WoningNet?

  Urgenten krijgen voorrang op alle andere woningzoekende, op de woningen die passen bij hun huishouden. Alleen de wijkvernieuwingsurgenten eindigen nog boven de andere urgenten. Sommige populaire woningen worden uitgesloten om met urgentie op te reageren.

 • Hoe krijg ik woonurgentie voor een specifieke wijk?

  Woonurgentie wordt uitsluitend toegekend aan mensen die spoedig andere woonruimte nodig hebben. Uw specifieke voorkeur voor een wijk of woningtype zult u daarom misschien moeten laten varen.

 • Behoud ik mijn opgebouwde inschrijfduur?

  Bent u urgent woningzoekende en accepteert u een woning? Dan behoudt u uw inschrijving. Hiermee bouwt u inschrijfduur op voor een andere woning in de toekomst. Wel vervalt de eventuele opgebouwde woonduur.

 • Zijn er woningen uitgesloten voor urgenten?

  Een aantal type woningen zijn uitgesloten voor urgenten. Deze woningen zijn:

  • 2/1 kapwoning
  • Eindwoning
  • Hoekwoning
  • Maisonnette
  • Benedenwoning
 • Bent u het niet eens met het besluit van woonurgentie Groningen?

  Neem contact op met één van de adviseurs via de post, e-mail of telefonisch. Zie hiervoor onze contactgegevens.

 • Heeft u een klacht over woonurgentie Groningen?

  Woonurgentie Groningen en de woningcorporaties in Groningen willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan er altijd iets misgaan.
  Wilt u een klacht indienen, dan kan dat via de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen (bekijk ook de folder: “Klachten over Woonurgentie of over de woningcorporaties“)
  Zij zijn telefonisch bereikbaar via (050) 369 36 98 en per post:

  Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
  Postbus 7015
  9071 JA GRONINGEN

 • Het lukt mij niet om zelf via WoningNet te reageren

  Heeft u nog vragen of heeft u ondersteuning nodig bij het reageren op het woningaanbod? Neemt u dan contact op met één van de Groninger woningcorporaties. U kunt ook in uw eigen wijk terecht bij een WIJ-team.