• 03
  • hoogte
  • 035
  • hogedera

Woonurgentie in Groningen

Bent u dringend op zoek naar woonruimte in Groningen vanwege een acute noodsituatie? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de vijf Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Huidige huisvestingsverordening

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd tot de nieuwe gemeente Groningen. De oude gemeente Groningen kent de “Huisvestingsverordening 2015 van de gemeente Groningen” en deze blijft van toepassing voor de oude gemeente Groningen. De oude gemeenten Haren en Ten Boer vallen NIET per 1 januari 2019 onder de huidige huisvestingsverordening. Het ligt in de bedoeling om in 2021 een nieuwe huisvestingsverordening te maken die van toepassing is op de nieuwe gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer).

Telefonisch spreekuur

(050) 30 52 090

Maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00