• 03
  • hoogte
  • 035
  • hogedera

Woonurgentie in Groningen

Bent u dringend op zoek naar woonruimte in Groningen vanwege een acute noodsituatie? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de vijf Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Het aanvragen van woonurgentie in de gemeente Groningen kunt u zelfstandig en gratis doen via deze website door de urgentiewijzer in te vullen. Dit hoeft niet via een tussenpartij. Deze tussenpartij vraagt geld  voor zijn dienstverlening. Dit is echter niet nodig. Uw aanvraag wordt ook niet sneller in behandeling genomen. Voor vragen over het aanvragen van woonurgentie kunt u als inwoner van de Gemeente Groningen terecht bij het WIJ bij u in de buurt. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met Woonurgentie Groningen.

Huidige huisvestingsverordering

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd tot de nieuwe gemeente Groningen. De oude gemeente Groningen kent de “Huisvestingsverordening 2015 van de gemeente Groningen” en deze blijft van toepassing voor de oude gemeente Groningen. De oude gemeenten Haren en Ten Boer vallen NIET per 1 januari 2019 onder de huidige huisvestingsverordening. Het ligt in de bedoeling om in 2020 een nieuwe huisvestingsverordening te maken die van toepassing is op de nieuwe gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer).

Telefonisch spreekuur

In verband met het coronavirus hebben wij maatregelen genomen. Dit betekent dat wij momenteel telefonisch niet bereikbaar zijn. U kunt ons voor vragen een e-mail sturen, info@woonurgentie.nl. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Voor actuele informatie over de maatregelen in verband met coronavirus houdt u onze website in de gaten.