• 03
  • hoogte
  • 035
  • hogedera

Woonurgentie in Groningen

Bent u dringend op zoek naar woonruimte in Groningen vanwege een acute noodsituatie? Woonurgentie Groningen behandelt aanvragen van woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een voorrangspositie.

Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de zes Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.

Inschrijfduur wordt woonprofiel

Per 1 september 2021 veranderen de spelregels voor WoningNet, vanwege de samensmelting van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren. Voor urgenten betekent dat het volgende; in plaats van  gecorrigeerde inschrijfduur krijgt u vanaf 1 september een woonprofiel.

Met een woonprofiel krijgt u 3 maanden lang voorrang op een woning op basis van de grootte van uw huishouden. Dit houdt in per persoon of stel 1 slaapkamer krijgt. Voorbeeld 1: Bent u alleen? Dan krijgt u voorrang op woningen met 1 slaapkamer. Voorbeeld 2: Gaat u samen met uw partner verhuizen met uw twee kinderen? Dan krijgt u voorrang op een woning met 3 slaapkamers.

Sommige populaire woningen worden uitgesloten om met urgentie op te reageren. Als u inlogt via WoningNet, ziet uw eigen aanbod en op welke woningen u dus kunt reageren. Bent u urgent woningzoekende en accepteert u een woning? Dan behoudt u uw inschrijving. Hiermee bouwt u inschrijfduur op voor een andere woning in de toekomst.

Huidige huisvestingsverordening

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd tot de nieuwe gemeente Groningen. De oude gemeente Groningen kent de “Huisvestingsverordening 2015 van de gemeente Groningen” en deze blijft van toepassing voor de oude gemeente Groningen. De oude gemeenten Haren en Ten Boer vallen NIET per 1 januari 2019 onder de huidige huisvestingsverordening. Het ligt in de bedoeling om in 2021 een nieuwe huisvestingsverordening te maken die van toepassing is op de nieuwe gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer).

Telefonisch spreekuur

(050) 30 52 090

Maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00