Geen urgentie

U komt niet in aanmerking voor woonurgentie. Wat nu?
Hierbij geven wij u een aantal tips om zelf op zoek te gaan naar andere woonruimte.

Woningruil

Woont u in een huurwoning en wilt u verhuizen, maar komt u niet in aanmerking voor woonurgentie? Dan is woningruil misschien iets voor u. Er is sprake van woningruil wanneer twee huurders elkaars huurwoning gaan bewonen. Bij woningruil zoekt u zelf een andere huurder die met u wil ruilen van woonruimte. Op de website van woningruil kunt u een advertentie plaatsen en aangeven dat u van woning wilt ruilen. U kunt ook de advertenties van andere huurders bekijken.

Om toestemming te krijgen voor woningruil moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u heeft een geldige inschrijving als woningzoekende (deze inschrijving is alleen nodig voor de personen die in Groningen gaan wonen)
  • er mag geen huurachterstand zijn
  • er mag geen sprake zijn van overlast
  • u moet minimaal een jaar in uw huidige woning wonen
Kamer zoeken

Op Woningnet Groningen en Room vindt u het aanbod van studenten/jongerenwoning van alle woningcorporaties in de gemeente Groningen. Om een woning of kamer te huren, moet u ingeschreven staan bij de woningcorporatie die de woning aanbiedt.

Voor Nijestee, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wierden en Borgen schrijf u zich in bij Woningnet Groningen. Voor Lefier schrijft u zich in bij ROOM.

Tijdelijke woonruimte

Bureau Carex en AD-HOC verhuren tijdelijke woningen. Leegstaande woningen en gebouwen worden door de bemiddeling van Carex en AD-HOC tijdelijk bewoond, waardoor vandalisme en inbraak wordt voorkomen.

Ook corporaties bieden regelmatig woningen aan met een tijdelijk huurcontract. Dit is alleen mogelijk voor één- of tweepersoons huishoudens. Gezinnen met kinderen komen niet voor deze mogelijkheid in aanmerking. De corporaties plaatsen deze woningen op Woningnet Groningen.

Particuliere verhuur

Wellicht kunt u via een particuliere verhuurder in aanmerking komen voor woonruimte (bijvoorbeeld op de website van marktplaats).

Buiten de gemeente Groningen

De wachtlijsten buiten de gemeente Groningen zijn korter dan in de gemeente Groningen en in sommige gevallen zijn er zelf woning die per direct beschikbaar zijn. U kan hiervoor de diverse corporaties in de provincie benaderen: Woningcorporaties.nl  en Groningen huurt.

Seniorenwoningen met een korte wachttijd

Voor seniorenwoningen is een korte wachttijd. Dit betekent dat senioren niet in aanmerking komen voor woonurgentie. Er zijn voldoende mogelijkheden om op korte termijn voor een (andere) woning in aanmerking te kunnen komen. U kunt het aanbod vinden op Woningnet Groningen.

Loting

Woningcorporaties bieden op Woningnet sociale huurwoningen aan via loting. Woningzoekenden met weinig inschrijfduur maken hierdoor meer kans op een woning.

Op WoningNet Groningen staat bij de aanbodpagina een extra tabblad: loting. Hier bieden corporaties woningen aan, waarbij inschrijfduur niet bepalend is voor de slaagkans op een woning. Het systeem van WoningNet bepaalt willekeurig wie de woning krijgt. U kiest zelf of u reageert op woningen die door de woningcorporaties worden aangeboden via het reguliere aanbod of loting.