Aanvragen

Wanneer u denkt aan de criteria voor Woonurgentie te voldoen kunt u woonurgentie aanvragen.
Het is belangrijk dat u de vragen naar waarheid invult. Wij toetsen dit onder andere door de onderstaande gegevens te controleren:

  • Een inkomensverklaring 2019 / 2020 van de Belastingdienst.
  • Uw huidige inkomensgegevens (laatste loon en/of uitkeringsspecificatie).
  • Een verhuurdersverklaring van uw (voormalige) verhuurder waarin staat dat u geen huurschuld heeft en geen overlast (heeft) veroorzaakt.
  • Indien van toepassing, een ouderschapsplan.
  • Een verklaring van een hulpverlener en/of instelling waarin uw psychische en/of sociale problematiek wordt benoemd (indien hier sprake van is).

Als u alle vragen heeft beantwoord kunt u een aanvraag voor woonurgentie doen.
Nadat u dit gedaan heeft kunt u via “mijn woonurgentie” uw eigen aanvraag beheren.

Aanvragen worden getoetst op basis van de gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie. (GBA)

Het aanvragen van woonurgentie in de gemeente Groningen kunt u zelfstandig en gratis doen door de urgentiewijzer in te vullen. U hoeft voor uw aanvraag woonurgentie geen tussenpartij in te schakelen. U betaalt geld aan deze partij om diensten van u over te nemen. Dit is echter niet nodig en uw aanvraag wordt ook niet sneller in behandeling genomen.