Aanvragen

Wanneer u denkt aan de criteria voor Woonurgentie te voldoen kunt u woonurgentie aanvragen.

Het aanvragen van woonurgentie kunt u zelfstandig en gratis doen door onder aan deze pagina op de button “urgentie aanvragen”  te klikken en de urgentiewijzer in te vullen. Dit hoeft niet via een tussenpartij. Deze tussenpartij vraagt geld voor zijn dienstverlening. Dit is echter niet nodig. Uw aanvraag wordt ook niet sneller in behandeling genomen.

Het is belangrijk dat u de vragen van de urgentiewijzer naar waarheid invult. Wij toetsen dit onder andere door de onderstaande gegevens te controleren:

  • Een inkomensverklaring 2018 / 2019 van de Belastingdienst.
  • Uw huidige inkomensgegevens (laatste loon en/of uitkeringsspecificatie).
  • Een verhuurdersverklaring van uw (voormalige) verhuurder waarin staat dat u geen huurschuld heeft en geen overlast (heeft) veroorzaakt.
  • Indien van toepassing, een ouderschapsplan.
  • Een verklaring van een hulpverlener en/of instelling waarin uw psychische en/of sociale problematiek wordt benoemd (indien hier sprake van is).

Als u alle vragen heeft beantwoord kunt u een aanvraag voor woonurgentie doen.
Nadat u dit gedaan heeft kunt u via “mijn woonurgentie” uw eigen aanvraag beheren.

Aanvragen worden getoetst op basis van de gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie. (GBA)

Urgentie aanvragen