Criteria

Woonurgentie is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Groningen die minimaal twee jaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als u buiten de gemeente Groningen woont of onlangs in Groningen bent komen wonen, kunt u géén beroep doen op woonurgentie. Als u vanwege problemen die ergens anders zijn ontstaan naar Groningen bent gekomen, kunt u ook geen beroep doen op woonurgentie.
 

De algemene voorwaarden zijn:
  1. U heeft een geldige inschrijving bij WoningNet en uw puntenaantal ligt onder de 100 punten. Voor gezinnen met twee of meer minderjarige kinderen ligt de grens op 200 punten.
  2. Er is sprake van een acute noodsituatie.
  3. Uw problemen hebben te maken met uw huidige woonsituatie.
  4. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
  5. U bent minimaal twee jaar inwoner van de gemeente Groningen en niet vanwege problemen die elders zijn ontstaan naar Groningen gekomen.
  6. U kunt aantonen dat u geen huurschuld heeft.
  7. U kunt een goede verhuurdersverklaring overleggen.
  8. Uw inkomen ligt onder de norm voor toewijzing van een sociale huurwoning.
  9. Uw inkomen is hoger dan €750,- netto per maand.
  10. U kunt aantonen dat u niet zelf (binnen 3 maanden) een oplossing kunt vinden.